Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gminne inwestycje 2021

Na zdjęciu Wójt z Zastępcą przy modernizowanej drodze
Opublikowane dn. 28-12-2021

Podsumowanie gminnych inwestycji 2021

To był wyjątkowo ciężki rok. Od dłuższego czasu wszyscy zmagamy się z pandemią. Jej skutki są odczuwalne na każdym kroku naszego życia. Walka z Covid-19 była i jest ogromnym wyzwaniem również dla wszystkich samorządów. W naszej gminie udało się - mimo wielu przeciwności - wykonać tyle inwestycji, na ile pozwoliła nam obecna sytuacja. Oczywiście w planach są kolejne.

Gminne inwestycje 2021

 • Budowa oświetleń drogowych:

  Kawka:
  Długość ok. 500 m, koszt: 57,7 tys. zł, dofinansowanie z Mobilnego LOF w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych : ok 83%

  Pryszczowa Góra:
  Długość ok. 700m, Koszt: 70,8 tys. zł, dofinansowanie z Mobilnego LOF w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych : ok 83%

  Jakubowice Konińskie ul. Starowiejska:
  Długość: ok. 1 km, koszt 78,3 tys. zł, dofinansowanie z Mobilnego LOF w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych : ok 83%

  Oświetlenia Solarne Stoczek-Kolonia i Pólko:
  Ilość 3 szt., koszt: 51,9 tys. zł, dofinansowanie z Mobilnego LOF w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych : ok 83%

  Wola Niemiecka:
  Długość: ok. 850 m, koszt 104 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn: Niskoemisyjna gmina Niemce. ok. 85%

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Nasutów - 349,5 tys. zł
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków przy ul. Zielonej w Niemcach - 84,7 tys. zł
 • Zakup zasilacza UPS do budynku Urzędu Gminy Niemce - 45,5 tys. zł
 • Wymiana trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Niemcach - 180,8 tys. zł
 • Budowa oświetlenia boiska treningowego KS Ciecierzyn zlokalizowanego w miejscowości Ciecierzyn - 72 tys. zł
 • Częściowa modernizacja drogi gminnej nr 106046L pomiędzy miejscowościami Zalesie i Wola Niemiecka - 95,6 tys. zł
 • Wykonanie małej infrastruktury rowerowej przy szlakach rowerowych w Gminie Niemce: altany, ławki i stojaki rowerowe - 50 tys. zł
 • Budowie 587 metrowego odcinka chodnika przy drodze gminnej 106077L w Woli Niemieckiej - 284,7 tys. zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112559L w miejscowości Dys. Koszt 337,4 tys. zł z czego ponad 263 tys. zł otrzymaliśmy z budżetu państwa w ramach zadań związanych z likwidacją skutków erozji dna wąwozów lessowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
 • Wykonanie nowego ujęcia wody S3 w miejscowości Dys. Koszt 139,9 tys. zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 • Modernizacja elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Niemcach - 89,3 tys. zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106031L w miejscowości Krasienin-Kolonia (Olendria) - 297,2 tys. zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 • Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Zalesie - 18 tys. zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
Autor: Gmina Niemce
Powrót