Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gminne inwestycje 2022

budynek sali sportowej w trakcie budowy, bez dachu z rusztowaniami przy ścianach
Opublikowane dn. 13-01-2023

Podsumowanie gminnych inwestycji w 2022 roku

Pandemia, wojna na Ukrainie i kryzys gospodarczy miały i mają wpływ na inwestycje w gminie. Co udało się zrobić w minionym roku?

Zakończone inwestycje:
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106042L w Krasieninie. Koszt – 314 tys. zł. Finansowana z budżetu gminy.
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia w Niemcach, ul. Głęboka oraz w Rudce Kozłowieckiej wzdłuż drogi gminnej nr 106082L. Koszt 289 tys. zł. Dofinansowanie: Niskoemisyjna Gmina Niemce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia w Dysie, ul. Malinowa, Kwiatowa, Wąwozowa, Źródlana. Koszt – 854,8 tys. zł. Dofinansowanie: Niskoemisyjna Gmina Niemce– etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia w Krasieninie wzdłuż drogi gminnej nr 106033L i 106042L oraz w Krasieninie Kolonii wzdłuż drogi gminnej nr 106028L. Koszt - 354,8 tys. zł Dofinansowanie: Niskoemisyjna Gmina Niemce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia w Jakubowicach Konińskich, ul. Lubelska i ul. Akacjowa. Koszt 743,3 tys. zł. Dofinansowanie: Niskoemisyjna Gmina Niemce –etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia w Baszkach wzdłuż drogi gminnej dz. nr 215 oraz w Boduszynie wzdłuż drogi gminnej dz. nr 88. Koszt – 183,5 tys. zł. Dofinansowanie: Niskoemisyjna Gmina Niemce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
 • Wymiana desek elewacyjnych na tynk cienkowarstowy na budynku przedszkola publicznego w Niemcach (I i II etap). Koszt - 157,1 tys zł. Finansowana z budżetu gminy.
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia w Stoczku wzdłuż drogi gminnej dz. nr 89 oraz w Stoczku Kolonii wzdłuż drogi gminnej 106084L. Koszt – 384 tys. zł. Dofinansowanie: Niskoemisyjna Gmina Niemce etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Łącząc Europę CEF WiFi4EU. Koszt -15 tys. euro. wykaz lokalizacji: Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Nasutów, Niemce, Kawka, Majdan Krasieniński, Krasienin. Dofinansowanie:Innowacyjność w sieci „Łącząc Europę” CEF.
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP  Dys. Koszt – 579 tys. zł (dofinansowanie z budżetu gminy)
 • Dostawa i montaż 354 szt. instalacji fotowoltaicznych „Eco-Efektywna Gmina Niemce Etap V”. Koszt – 6,1 mln zł. Dofinansowanie: ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 • Przebudowa drogi gminnej nr 111429L ul. Kolejowa w Niemcach. Koszt – 1,2 mln zł. Dofinansowanie: Rządowy fundusz rozwoju dróg
 • Wykonanie kotłowni w ZPO w Ciecierzynie. Koszt – 157 tys. zł. Finansowanie z budżetu gminy.
 • Wykonanie windy towarowej pomiędzy piwnicą a parterem budynku ZPO w Ciecierzynie. Koszt – 177,7 tys. zł. Finansowanie z budżetu gminy.

W trakcie realizacji:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 106081L - ul. Zbożowa w miejscowości Pólko (ok. 970 m). Koszt cz. 1 – 467,4 tys. zł. Finansowana
  z budżetu gminy.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w Elizówce. Koszt - cz. 2 – 418,6 tys. Finansowana z budżetu gminy. Przebudowa drogi gminnej nr 106033L w Krasieninie. Koszt – 427,4 tys. zł. Finansowana z budżetu gminy.
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich etap I. Koszt - 6,7 mln zł. Dofinansowanie:
  Rządowy Fundusz Polski Ład.
 • Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rudce Kozłowieckiej na działce nr ewid. Koszt – 4,1 mln zł. Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład.
 • Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- etap I, II. Koszt – 344,8 tys. zł. Dofinansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
 • Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy pneumatycznej. Koszt - 126,9 tys. zł. Dofinansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Zawarte umowy:

 • Budowa filii bibliotecznej w Elizówce. Koszt – 3,1 mln zł. Termin realizacji 30.09.2023 r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dysie i Jakubowicach Konińskich. Koszt – 4,1 mln zł. Termin realizacji: do końca 2023 r.

 

Energooszczędne Oświetlenie
Wartość inwestycji w tym roku – 2,8 mln zł
Nowe oświetlenia powstały w:
Niemce, ul. Głęboka - 12 punktów
Rudka Kozłowiecka - wzdłuż drogi gminnej nr 106082L - 16 punktów
Dys, ul. Malinowa (18 punktów), ul. Kwiatowa (21 punktów), ul. Wąwozowa (23 punkty), ul. Źródlana
(45 punktów)
Krasienin, droga gminna nr 106042L - 18 punktów
Krasienin, droga gminna nr 106033L - 7 punktów
Krasienin Kolonia wzdłuż drogi gminnej nr 106028L - 16 punktów
Jakubowice Konińskie, ul. Lubelska - 60 punktów, ul. Akacjowa -35 punktów
Baszki, droga gminna dz. nr 215 - 8 punktów
Boduszyn, droga gminna dz. nr 88 - 15 punktów
Stoczek, droga gminna dz. nr 89 - 3 punkty
Stoczek Kolonia wzdłuż drogi gminnej nr 106084L - 49 punktów

Autor: Gmina Niemce
Powrót