Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

Na zdjęciu Wójt Gminy Niemce z nauczycielami tuż po ślubowaniu
Opublikowane dn. 27-08-2021

Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych

24 sierpnia 2021 r. nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce złożyli w obecności Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia uroczyste ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego.

W gronie nauczycieli nowo mianowanych obecni byli:

Pani Katarzyna Matyjaszczyk
nauczycielka historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy szkolnej i doradca zawodowy w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej    

Pani Aneta Małgorzata Kotowska
nauczycielka informatyki, plastyki, muzyki, techniki, zajęć rozwijających zainteresowania, wychowawca świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie

Pani Aleksandra Ewa Korusiewicz
nauczycielka  języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

Pani Justyna Anna Kowalska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

Pani Jolanta Małgorzata Augustyńska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie

Akt stopnia nauczyciela mianowanego uzyskała również  nieobecna na uroczystości Pani Izabela Ziembowicz nauczycielka wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie.

Po odebraniu od nauczycieli ślubowania, Pan Wójt Krzysztof Urbaś wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną uzyskują stopień nauczyciela mianowanego, który wiąże się m. in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego, co niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia jakości kształcenia.

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowanie i uzyskali kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Autor: Gmina Niemce
Powrót