ETO Nasutów

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 13-09-2021

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim dla mieszkańców sołectwa Nasutów

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim dla mieszkańców sołectwa Nasutów

UWAGA MIESZKAŃCY

Sołtys sołectwa Nasutów informuje, że 19 września 2021 r. o godz. 13.15 w Remizie Strażackiej odbędzie się zebranie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Autor: Gmina Niemce
Powrót