ETO Pólko

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 23-08-2022

Zmiana godziny zebrania wiejskiego w miejscowości Pólko

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Pólko, że w dniu 28 sierpnia 2022r. o godz. 18.00 w Świetlicy w Pólku– odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Autor: Gmina Niemce
Powrót