Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu Zastępca Przewodniczącego wręczająca kwiaty Wójtowi Gminy Niemce.
Opublikowane dn. 07-06-2022

XXXVII SESJI RADY GMINY NIEMCE

2 czerwca 2022 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Parkowej 6 w Niemcach odbyła się XXXVII absolutoryjna sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz Radnych, na sali byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Gminy Niemce Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Niemce Aneta Chałupczak, Komendant Komisariatu Policji w Niemcach nadkom. Artur Tarnowski, Dyrektor ZOZ dr Piotr Nikiel, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy.

Głównym punktem obrad tego dnia była debata nad „Raportem o stanie Gminy Niemce za rok 2021” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2021. Ostatecznie, po wyczerpujących tematy dyskusjach, Rada Gminy Niemce jednogłośnie udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Porządek obrad oraz głosowania z XXXVII sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/19964/91470bba.html 

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=3okYrPwt8ds 

Autor: Gmina Niemce
Powrót