Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe stypendystów w Rudce Kozłowieckiej
Opublikowane dn. 07-09-2022

Inauguracja nowego roku szkolnego oraz wręczenie stypendiów Wójta Gminy Niemce

Wraz z nadejściem września kończy się czas beztroski i wypoczynku, a rozpoczyna okres blisko dziesięciu miesięcy wytężonej pracy w szkołach. W czwartek, 1 września w ośmiu placówkach oświatowych z naszego terenu odbyły się akademie inaugurujące nowy rok szkolny.

Uroczystości rozpoczęły msze św. w kościołach parafialnych. Następnie uczniowie gromadzili się w poszczególnych szkołach, gdzie byli witani przez dyrektorów i grono pedagogiczne. Po obejrzeniu krótkich występów artystycznych oraz wysłuchaniu ważnych informacji dotyczących zmian organizacyjnych w szkołach, uczniowie spotkali się w swoich klasach z wychowawcami w celu zapoznania się z planem zajęć na najbliższy rok szkolny.

Tego dnia w placówkach oświatowych nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych z naszej gminy oraz Powiatu Lubelskiego. Korzystając z okazji, podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów Wójta Gminy Niemce za rok szkolny 2021/2022 r. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach stypendia wręczał Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, a placówkach oświatowych Gminy Niemce Wójt Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz oraz Sekretarz Gminy Iwona Pulińska.

Realizując założenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce” Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś przyznał uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Niemce oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach Stypendia Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne za r. szk. 2021/2022. Dyplomy i Listy gratulacyjne dla rodziców zastały wręczone uczniom oraz rodzicom/opiekunom w szkołach w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego- absolwenci mogą odebrać je z sekretariatu szkoły.

Stypendia Wójta Gminy Niemce przyznawane są w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, na wniosek dyrektora szkoły, a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w Uchwale nr XVII/171/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce. W bieżącej edycji ze względu na trwającą, trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, a w szczególności na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół obowiązywał regulamin stypendialny uwzględniający ww. trudności w drodze do sukcesów uczniów, dzięki czemu dyrektorzy szkół złożyli w sumie aż  309 wniosków – najwięcej w dotychczasowej realizacji stypendiów, z czego 18 wniosków rozpatrzono negatywnie. Pełna lista stypendystów znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Niemce (Zarządzenie Nr 172/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania Stypendiów Wójta Gminy Niemce uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczającym do szkół na terenie gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci młodzieży na terenie Gminy Niemce” w roku 2022).

W tegorocznej edycji decyzją Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 267 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 63 450,00 zł. Najwięcej, bo aż 163 - za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Na wyróżnienie zasługują: członkowie Zespołu wokalnego Madzimuzy ZPO w Ciecierzynie, chóru Cantabile działającego w SP w Niemcach oraz chóru Scherzo w SP w Krasieninie – wszystkie zespoły biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” współfinansowanym przez Narodowe Forum Muzyki oraz Gminę Niemce. Na specjalne wyróżnienie zasługuje uczennica kl. 2 SP im. bł. bpa. Władysława Gorala w Ciecierzynie- Marie Bułas, która uzyskała jako jedyna stypendium artystyczne aż w 3 kategoriach (muzyka, taniec i teatr) – 14 uczniów uzyskało stypendium artystyczne w dwóch dziedzinach.

78 uczniów SP zostało stypendystami w kategorii: sport, m.in. członkowie Klubu Sportowego KS ISC Ciecierzyn, TKO Niemce- Gladio, uczniowie SP w Jakubowicach Konińskich rywalizujący w finałach szkolnej Ligii Rugby Tag oraz Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach, uczniowie SP w Ciecierzynie rywalizujący w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz uczniowie SP w Niemcach biorący udział w półfinałach Mistrzostw Województwa w Piłkę Ręczną Dziewcząt.

W kategorii Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce 26 uczniów z 6 szkół podstawowych otrzymało stypendium spełniając kryterium: minimum bardzo dobre zachowanie, 5,0 - średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 80% - wynik z egzaminu ósmoklasisty. Wśród tegorocznych stypendystów prawdziwymi „gigantami” w tej kategorii okazali się następujący uczniowie:

 • Gabriela Zgierska- uczennica kl. 8a, SP im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie –średnia ocen 5,06- wynik z egzaminu: 100%. Jest to pierwszy przypadek gdy wynik procentowy z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty wynosi 100%.
 • Natalia Poleszak- uczennica kl. 8b, SP im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich- średnia ocen 5,89- wynik z egzaminu: 96,33%;
 • Zuzanna Żeleźnik- uczennica kl. 8c, SP im. Marty z Budnych Łosiowej- średnia ocen: 5,06- wynik z egzaminu 98,4%;
 • Amelia Stachura- uczennica kl. 8c, SP im. Marty z Budnych Łosiowej- średnia ocen: 5,22- wynik z egzaminu 97,6%;
 • Antonina Aleksandra Polkowska- uczennica kl. 8a, SP im. Marty z Budnych Łosiowej- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty- średnia ocen: 5,22- wynik z egzaminu: 94,4 %;
 • Magda Goluch- uczennica kl. 8c, SP im. Marty z Budnych Łosiowej- średnia ocen: 5,61- wynik z egzaminu: 93,6%. Uczennica zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Językowym „Znam Polszczyznę zawodowo”.
 • Jakub Stanisław Gizicki- uczeń kl. 8b, SP im. bł. bpa. Władysława Gorala w Ciecierzynie- średnia ocen: 5,10- wynik z egzaminu: 96,33%;
 • Dmytro Brezvyn- uczeń kl. 8, SP im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej- średnia ocen 5,28- wynik z egzaminu 96%;
 • Szymon Sławomir Pacek- uczeń kl. 8, SP im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej- średnia ocen 5,28- wynik z egzaminu 96%;

W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano 8 stypendiów za wysokie osiągnięcia sportowe na kwotę 4 000,00 zł. Stypendystami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach są zawodnicy GULKS Niemce - członkowie kadry wojewódzkiej w podnoszeniu ciężarów - sztangistki i sztangiści, którzy mają na swoich koncie liczne sukcesy w swoich kategoriach wiekowych, a wśród nich prawdziwi mistrzowie:

 • Adam Urban- I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów do lat 20, II miejsce w Ogólnopolskim Pucharze Roztocza, II miejsce w XVI Wojewódzkim Turnieju o Puchar Ziemi Puławskiej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich, II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS;
 • Natalia Warsz- I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS, I miejsce w Międzywojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego do lat 20, III miejsce w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS.

Pełna lista stypendystów znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Niemce (Zarządzenie Nr 172/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania Stypendiów Wójta Gminy Niemce uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczającym do szkół na terenie gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci młodzieży na terenie Gminy Niemce” w roku 2022).

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym życząc dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym!

Autor: Gmina Niemce
Powrót