Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Poczet Sztandarowy OSP Jakubowice Konińskie Kolonia
Opublikowane dn. 30-09-2022

Jubileusz 60-lecia OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonia

W niedzielę, 11 września 2022 roku o godzinie 11:00, mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Faustyny Kowalskiej w Jakubowicach Konińskich druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach Konińskich Kolonii rozpoczęli uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia swojej jednostki.

Podczas nabożeństwa zgromadzeni modlili się o zdrowie i bezpieczną służbę, a także o powodzenie na przyszłe lata funkcjonowania jednostki. Po homilii członek wspierający OSP Ks. kan. Janusz Latoch odmówił modlitwę i poświęcił sztandar.

Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz pododdziału złożonego ze strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Niemce pod strażnicę, gdzie miała miejsca oficjalna część jubileuszu.

Na wstępie dowódca uroczystości druh naczelnik Jarosław Jaśkowski złożył meldunek dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie mł. bryg. Pawłowi Kasperkowi, po czym miał miejsce przegląd pocztów sztandarowych i pododdziału. Następnie poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt, a orkiestra odegrała hymn Rzeczpospolitej.

Druh sekretarz OSP w imieniu zarządu przywitał wszystkich gości, a druh Grzegorz Polnicki odczytał historię stowarzyszenia.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru oraz tablicę pamiątkową przez sponsorów, zarząd i komisję rewizyjną OSP z Jakubowic Konińskich Kolonia po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru.

Sztandar, na ręce  prezesa jednostki z Jakubowic Konińskich Kolonii Marcina Mogielnickiego wręczył druh sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Ostrowski. Prezes dokonał jego prezentacji i przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Prezydium Zarządu Głównego OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyło jednostkę z Jakubowic ,,Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa''. Aktu dekoracji dokonał druh sekretarz Krzysztof Ostrowski.

Odznaczono również druhów odznakami i medalami przyznanymi przez prezydia zarządów OSP szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Marcin Mogielnicki - złotym
 • Jarosław Jaśkowski -  brązowym
 • Michał Jaśkowski - brązowym
 • Tomasz Jaśkowski - brązowym
 • Piotr Paluch - brązowym

Srebrną Odznaką Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego odznaczony został Tomasz Mogielnicki.

Odznaką Strażak Wzorowy:

 • Kamil Cieżko
 • Paweł Gawroński
 • Mateusz Jaśkowski
 • Grzegorz Polnicki
 • Przemysław Szymbor
 • Tomasz Wójtowicz

Odznaką Za Wysługę Lat:

 • Tomasz Mogielnicki - 55 lat
 • Marcin Mogielnicki - 30 lat
 • Jarosław Jaśkowski - 10 lat

Wręczenia odznak i medali dokonali: mł. bryg Paweł Kasperek, druh sekretarz Krzysztof Ostrowski, Komendant Gminny ZOSP RP Wojciech Deleżuch, druh wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Adam Porzak.

Ze względu na złe warunki pogodowe przemówienia zaproszonych gości odbyły się w budynku remizy, gdzie następnie miał miejsce poczęstunek.

Druhny i druhowie OSP Jakubowice Konińskie Kolonia składają ogromne podziękowania za pomoc przy organizacji uroczystości oraz obecność w tym ważnym dniu władzom Gminy Niemce, Gminnej Orkiestrze Dętej,  jednostkom OSP z terenu Gminy Niemce - pocztom sztandarowym i członkom pododdziału, jak również sponsorom, przybyłym gościom, mieszkańcom oraz sympatykom jednostki.

Autor: Gmina Niemce
Powrót