Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Dzieci podczas warsztatów ekologicznych
Opublikowane dn. 31-10-2022

I Gminny Konkurs Ekologiczny „Nasze rady na odpady”

W dniu 27 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie odbyło się uroczyste podsumowanie I Gminnego Konkursu Ekologicznego „Nasze rady na odpady”, organizowanego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce.

Dyrektor szkoły Alina Gromaszek powitała zaproszonych gości, a mianowicie: Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, prezesa firmy wywożącej odpady z terenu gminy Niemce Artura Ciosa, kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia Katarzynę Wróbel, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów wyłonionych prac w II etapie konkursu.

Następnie koordynator konkursu, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie, Emilia Mitura, w ramach edukacji ekologicznej, wyświetliła zgromadzonym prezentację multimedialną, promującą sposoby zmiany domowych nawyków na rzecz stanu środowiska naszej planety Ziemi.

W dalszej części nastąpiło wręczenie nagród za wykonane prace. Głównym sponsorem tychże nagród jest firma Artur Cios Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych z Milejowa.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII wszystkich szkół podstawowych gminy Niemce. Zadaniem uczestników było wykonanie kapelusza z surowców wtórnych. Przy ocenie prac Komisja w składzie: Grażyna Gliwka, Iwona Nakonieczna, Sylwia Wójtowicz, brała pod uwagę takie elementy, jak: walory artystyczne, wykorzystanie właściwych surowców, inwencję twórczą, estetykę pracy, możliwość wykorzystania pracy w życiu codziennym, naturalną wielkość kapelusza.

Pierwszy etap eliminacji odbył się na terenie danej placówki, z której do szkoły w Nasutowie zostały dostarczone maksymalnie po 3 kapelusze z każdej kategorii wiekowej, gdzie nastąpił drugi etap konkursu oraz wręczenie nagród:

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce :

Amelia Woźniak, Szkoła Podstawowa w Nasutowie kl IV

II miejsce:

Iga Gromaszek, Szkoła Podstawowa w Niemcach Kl VI

Justyna Drozd, Szkoła Podstawowa w Nasutowie kl V

III miejsce:

Natalia Maziarz, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie kl V

Łukasz Mazur, Szkoła Podstawowa w Nasutowie kl IV

wyróżnienie:

Anna Krocz, Szkoła Podstawowa w Dysie kl V

 

w kategorii klas VII-VIII:

I miejsce:

Wiktoria Sołtys, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie

II miejsce:

Paulina Zaranko, Szkoła Podstawowa w Dysie

III miejsce:

Laura Zaręba, Szkoła Podstawowa w Dysie

wyróżnienie:

Natalia Prokop, Szkoła Podstawowa w Nasutowie

nagroda specjalna:

Łukasz Mazur, Szkoła Podstawowa w Nasutowie

Dla pozostałych uczestników konkursu, wyłonionych do drugiego etapu, wręczono upominki, w podziękowaniu za chęci do pracy i włożony trud.

W kolejnej części spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach ekologicznych, promujących selektywną zbiórkę odpadów. Wykonali pojemniki z butelek plastikowych, czyli z surowców, które zostały by wyrzucone po zużyciu, natomiast dzięki kreatywnemu wykorzystaniu dostały drugie życie.

Autor: Gmina Niemce
Powrót