Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

węgiel
Opublikowane dn. 18-11-2022

WĘGIEL KAMIENNY W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W GMINIE NIEMCE

Zakupu węgla kamiennego po cenie preferencyjnej będą mogły dokonać osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które są uprawnione do pobrania dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach po sprawdzeniu czy danemu gospodarstwu domowemu wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (wniosek złożony, lecz jeszcze nie wypłacony). Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2.000,00 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej.

W ramach zakupu preferencyjnego na gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Na stronie internetowej Gminy opublikowany jest wniosek o  preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w cenie 1 890,00 zł za tonę.

Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węgla).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w godzinach pracy Zakładu:
od 7:30 do 15:30  w pokojach nr 412 i 418 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - adres skrytki EPUAP: (/ZGKNiemce/SkrytkaESP).
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą (na podany we wniosku numer telefonu). Po kontakcie telefonicznym Wnioskodawca dokona płatności na podane konto bankowe.

Po dokonaniu płatności zostanie wystawiony dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu. Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie, w jednym egzemplarzu.

Składy węgla deklarujące  chęć współpracy z Gminą w zakresie sprzedaży węgla to:

1.      „Arpol” Arkadiusz Porzak Ciecierzyn 64, 21 – 003 Ciecierzyn

2.      Carbo Sp. J. Skład Opału Materiałów Budowlanych ul. Kolejowa 122, 21-025 Niemce

 

Informacje w sprawie dostępności węgla będą udostępnione na stronie internetowej Gminy Niemce, www.niemce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UWAGA!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Niemce poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

 

 

Ikona docxWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.89 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót