Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 30-11-2022

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2022 r. odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLVI sesję Rady Gminy Niemce:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Niemce.

1.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

2.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Niemce na rok 2023’’.

7.      Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót