IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

Logo Gminy Niemce
Opublikowane dn. 17-10-2022

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Autor: Gmina Niemce
Powrót