Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Organizacyjny

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach z okresu do 1.07.2011 r.

1. Podstawa prawna:

  • ustawa z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 267 z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.)

  • ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672 z późn.zm.)

  • ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

  • Stanowisko ds. działalności gospodarczej

  • III piętro, pokój 411

  • tefon (81) 460 34 63

 

3. Wymagane wnioski:

Ikona docWniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności przed dniem 1 lipca 2011 r.  , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [7.03 KB]

Ikona pdfWniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności przed dniem 1 lipca 2011 r.  , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [126.78 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót