Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Organizacyjny

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Zakładanie działalności gospodarczej

Informacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej  od 1 lipca 2011 roku

 

Od 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  oraz  nowy  formularz  wniosku  do  rejestracji    działalności gospodarczej CEIDG-1

 

Od 1 lipca 2011 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Niemce prowadzonej przez Wójta Gminy Niemce zostali przeniesieni do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

 

Wójt Gminy Niemce od 1 lipca 2011 roku nie jest już organem ewidencyjnym.

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden ze sposobów postępowania:

 

-  zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku na formularzu elektronicznym i podpisany podpisem

- bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej Gminie (należy wydrukować wersję roboczą lub zapisać nr wniosku)

- pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnej gminie, gmina przekształca go na wniosek elektroniczny

- przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy, podpis musi być notarialnie  potwierdzony

 

W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy:

 

1. Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 komputerowo lub długopisem- pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.

2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować lub zapisać nr wniosku i pojawić się w gminie.

3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca powinien posiadać dowód Osobisty.

4. złożony w gminie  wniosek CEIDG-1zostaje przekształcony na formę dokumentu Elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.

5. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do Ceidg otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.

6. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny . Numer ten pojawia się we wpisie widocznym na stronie CEIDG.

7.Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.

8. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia się do ubezpieczeń.

9. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

Sposób postępowania w zakresie zmian we wpisie, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń jest analogiczny jak przy nowym wpisie.

 

Rejestracja w CEIDG jest BEZPŁATNA. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej są ofertą komercyjną.

 

https://prod.ceidg.gov.pl/

Autor: Gmina Niemce
Powrót