IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne wprowadziło szereg istotnych zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Mówi o tym art. 269 ust. Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). Obowiązek związany z poborem opłat nałożony został na Wójta.

Obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej spoczywa na podmiotach, które posiadają nieruchomość obejmującą powierzchnię powyżej 3500 m² (35 a), na której na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem wyłączone zostało więcej niż 70% powierzchni biologicznie czynnej tej nieruchomości. Oznacza to, że powierzchnia nieruchomości została zabudowana w co najmniej 70%. Ponadto obszary te nie zostały ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy, wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej.  Jest to powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej. Sposób obliczana opłaty, reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy.

Ustawa Prawo Wodne nakłada na Właściciela nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², która została zabudowana w co najmniej 70% obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie takie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121.

Wójt Gminy Niemce, przekaże w formie informacji, podmiotom zobowiązanym do ponoszenia ww. opłaty, wysokość przedmiotowej opłaty. Informacja taka zawierać będzie także sposób obliczenia tej opłaty.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 756-24-09 oraz w Urzędzie Gminy Niemce, pokój 209.

 

Pliki do pobrania
 

Ikona pdfOświadczenie podmiotu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [272.18 KB]

Ikona docOświadczenie podmiotu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.70 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót