IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

I Podstawa prawna:

 • KPA art. 217 §1 i art. 218 §1(Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.
 • Art. 1, ust. 1, pkt 1, p.p-kt a i pkt 2, załącznik do ustawy część II kol. 2 pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 j.t.)

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 • pok.208, tel.81 460 29 73, e-mail:
 • info@niemce.pl

III wymagane wnioski:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

IV Wymagane załączniki:

 •  Dowód opłaty skarbowej, pełnomocnictwo (jeżeli występuje)

V Dokumenty do wglądu:

 • Brak

VI Termin załatwiania sprawy:

 •  7 dni

VII Opłaty:

 • 17 zł opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym) 17 zł
 • opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)
 • Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Gminy Niemce 21-025 Niemce, nr konta: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030, w kasie Banku Spółdzielczego w Niemcach

 

VIII Uwagi:

 • Brak

 

Ikona pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [46.54 KB]

Ikona docWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [31.00 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót