Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej lub dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych

I Podstawa prawna:

1. art. 39 ust. ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz. 460 j.t.),

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

pok.208, tel.81 460 29 73, e-mail: info@niemce.pl

III wymagane wnioski:

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej lub

dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych: budowa sieci /przyłączy,

IV Wymagane załączniki:

Projekt budowlany lub dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych - 2 egz

V Dokumenty do wglądu:

Brak

VI Termin załatwiania sprawy:

Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII Opłaty:

17 zł opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa) Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd

Gminy Niemce 21-025 Niemce, nr konta: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030, w kasie Banku Spółdzielczego w Niemcach

VIII Tryb odwołania:

brak

IX Uwagi:

brak

 

Ikona pdfWniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urzadzen infrastruktury technicznej lub dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [46.17 KB]

Ikona docWniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urzadzen infrastruktury technicznej lub dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.00 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót