Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Grafika ogólna - herb

 

I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z póżn.zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.u. z 2000 r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm./ 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 • pokój nr 203

  • tel. 81 460 34 60

  • e-mail info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

IV Wymagane załączniki

 • Operat techniczny podziału 

V Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII Opłaty

 • Brak

VIII Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX Uwagi

 • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy

 

Ikona pdfWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki (PDF)

Ikona docWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki (WORD)

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót