Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wydanie opinii podział działki


I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony

  Środowiska

  • Pokój nr 203

  • tel. 81 460 34 60

  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

 • Druk postanowienia opiniującego projekt podziału działki

IV Wymagane załączniki

 • Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej (z reguły skala 1:1000)
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów

V Dokumenty do wglądu

 • Brak 

VI Termin załatwiania sprawy

 • 30 dni

VII Opłaty

 • Brak

VIII Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Druk postanowienia opiniującego projekt podziału działki (PDF)

Druk postanowienia opiniującego projekt podziału działki (WORD)

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót