Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

 

I Podstawa prawna

 • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 • Pokój nr. 206
 • tel. 81 756 10 31
 • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

 • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV Wymagane załączniki

 • brak

V Dokumenty do wglądu

 • brak

VI Termin załatwiania sprawy

 • do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII Opłaty

 • opłata skarbowa za wypis i wyrys wynosi 70 zł, za wyrys wynosi 20 zł, za wypis wynosi 50 zł
VIII Tryb odwołania
 • Brak

IX Uwagi

 • Brak

Ikona docWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [41.00 KB]

Ikona pdfWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.72 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót