IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 12-02-2021

Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

21-025 Niemce

tel. 81 756-15-21,  81 756-10-31

 

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek  od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku 7:30-15:30

I. Podstawa prawna :

·         Art.11 pkt 1 , art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. , poz 293 t.j. )

II.Wymagane dokumenty

·         druk wniosku

załączniki:

·         podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 1000 (Starostwo Powiatowe w Lublinie- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej , ul. Spokojna 9)  lub mapa ewidencyjna w skali 1:2000 (Starostwo Powiatowe w Lublinie -Ewidencja Gruntów gm. Niemce, ul. Spokojna 9) 

·         skrócony wypis z rejestru gruntów gm. Niemce (Starostwo Powiatowe w Lublinie -Ewidencja Gruntów gm. Niemce, ul. Spokojna 9).

 

III.Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej.

IV. Termin załatwienia sprawy

Nie określono terminu.

V.Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Ikona docWniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.50 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót