Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 16-02-2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

21-025 Niemce

tel. 81 756-15-21,  81 756-10-31

 

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek  od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku 7:30-15:30

 

I. Podstawa prawna :

·         Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2020 r., poz.  256 z późn. zm.)

 

II. Wymagane dokumenty

·         druk wniosku

·         dowód opłaty skarbowej

 

III. Opłaty

·        opłata skarbowa w wysokości 17 zł

(konto UG Niemce 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030)

 

IV. Termin załatwienia sprawy

·         Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni

 

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Ikona docxZaświadczenie o rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.60 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót