Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Zameldowanie na pobyt stały

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2015.388 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);" 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowdów osobistych parter pokój nr 8

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

brak

5. Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu)zawiadomienie o nadanym nr na budynek mieszkalny (nowo wybudowany dom) 

6. Termin załatwiania sprawy:

bezzwłocznie

7. Opłaty:

brak

8. Tryb odwołania:

brak

9.Uwagi:

brak

Autor: Gmina Niemce
Powrót