IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2015.388 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste parter pokój nr 8

3. Wymagane wnioski:

 

Ikona docPodanie o wymeldowanie zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia lokalu, wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy bądź adresu do korespondencji osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji. W podaniu należy podać, świadków (conajmniej trzech) wraz z ich adresami., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [7.17 KB]

Ikona pdfPodanie o wymeldowanie zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia lokalu, wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy bądź adresu do korespondencji osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji. W podaniu należy podać, świadków (conajmniej trzech) wraz z ich adresami., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.24 KB]

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót