Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

I Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 18, 63;
  • ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086) art. 72, 83, 89;
  • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
  • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
  • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109.

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43 ,e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

  • wniosek o uznanie ojcostwa

Ikona docxWniosek o uznanie dziecka urodzonego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.92 KB]

Ikona docxWniosek o uznanie dziecka poczętego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.78 KB]

IV Wymagane załączniki:

nie ma

V Dokumenty do wglądu:

  • dokumenty tożsamości rodziców

VI Termin załatwiania sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

VII Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

VIII Tryb odwołania:

Nie przysługuje

IX Uwagi:

Inne informacje:

1.Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie osobiście przez matkę dziecka zgody na uznanie ojcostwa.

2 Jeżeli rodzice dziecka są małoletni to organem właściwym do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa jest wyłącznie sąd opiekuńczy.

3. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).

4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

5. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

6. Można uznać dziecko po jego śmierci.

7. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót