Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Zmiana imienia / imion dziecka w terminie 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

I Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 70;
  • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
  • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
  • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43, e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

  • wniosek o zmianę imienia/imion

Ikona docWniosek o zmianę imienia/imion, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.00 KB]

IV Wymagane załączniki:

Nie ma

V Dokumenty do wglądu:

  • dokumenty tożsamości rodziców dziecka

VI Termin załatwiania sprawy:

  • niezwłocznie

VII Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • 11,00 zł - decyzja o zmianie imienia / imion;

Opłata skarbowa , na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Banku Spółdzielczego w Niemcach bądź też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Gminy Niemce na konto nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

VIII Tryb odwołania:

  • nie przysługuje

IX Uwagi:

Wniosek o zmianę imienia/imion można złożyć do wybranego kierownika USC.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót