Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

I Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224) art. 69;
  • ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086) art. 18, art. 90;
  • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256);
  • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000);
  • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019. poz.1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43, e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

Ikona docWniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.00 KB]

IV Wymagane załączniki:

nie ma

V Dokumenty do wglądu:

  • dokumenty tożsamości małżonków.

VI Termin załatwiania sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego:

  • w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
  • w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
VII Opłaty:
  • zwolnione z opłaty skarbowej.

VIII Tryb odwołania:

nie przysługuje

IX Uwagi:

1. Nadanie dziecku nazwiska takiego jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko nie jest dopuszczalne, jeżeli

dziecko nosi nazwisko ojca, albo nazwisko zostało utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

2. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście przed

Kierownikiem USC.

Sposób załatwienia sprawy:

  • sporządzenie protokołu.

 

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót