Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 14-05-2021

Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

I Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2020 r. poz.138);
  • rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15.12. 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743);
  • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256);
  • ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemcach parter pokój nr 109 .

W poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 - 15:30.

Numer telefonu:81 756 10 43,e-mail: usc@niemce.pl

III Wymagane wnioski:

Nie ma

IV Wymagane załączniki:

  • zgłoszenie jubileuszu

Ikona docxZgłoszenie jubileuszu Długoletnie Pożycie Małżeńskie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.20 KB]

V Dokumenty do wglądu:

  • dowody osobiste jubilatów

VI Termin załatwiania sprawy:

Do 180 dni od dnia nadania medali przez Prezydenta RP.

VII Opłaty:

Nie podlega opłacie

VIII Tryb odwołania:

Nie przysługuje

IX Uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

  • złożenie zgłoszenia jubileuszu,
  • uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się z udziałem Wójta Gminy Niemce.

Opracował: Dorota Gajo

Autor: Gmina Niemce
Powrót