Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

IZS - Zakład Gospodarki Komunalnej

Herb Gminy Niemce
Opublikowane dn. 18-08-2020

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna


Ikona pdfUstawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku., poz. 250 z późn. zm.),, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.76 KB]

Ikona docUstawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku., poz. 250 z późn. zm.), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [9.38 KB]

Ikona pdfRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu okreśłania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r, poz. 299),, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [161.45 KB]

Ikona docRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu okreśłania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r, poz. 299), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.33 KB]

Ikona pdfUchwała NR XXXIX/354/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niemce., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [92.98 KB]

Ikona docUchwała NR XXXIX/354/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [10.55 KB]


Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.

 

Ikona pdfWNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.47 KB]

Ikona docWNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [54.50 KB]

Ikona pdfWniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.38 KB]

Ikona docWniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [8.71 KB]

Ikona pdfOświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [33.98 KB]

Ikona docWniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [7.28 KB]

Ikona pdfOświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [25.43 KB]

Ikona docOświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [6.97 KB]

Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [22.27 KB]

Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [7.20 KB]WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Autor: Gmina Niemce
Powrót