IZS - Zakład Gospodarki Komunalnej

herb
Opublikowane dn. 18-08-2020

Nabywanie prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przyłączonych do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na obszarze Gminy Niemce

Autor: Gmina Niemce
Powrót