IZS - Zakład Gospodarki Komunalnej

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 22-03-2021

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Niemce

Autor: Gmina Niemce
Powrót