Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Aktualności oświatowe Rekrutacja uzupełniająca do...

Aktualności oświatowe

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

02.06.2020

Szanowni Rodzice. Informujemy, że do 10 czerwca 2020 r. (środa), można jeszcze wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Niemce jest organem prowadzącym - zgodnie z Harmonogramem czynności wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021.

 

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [185.22 KB]

Wszelkie informacje na ww. temat znajdują się na stronach internetowych szkół i przedszkoli przystępujących do postępowania uzupełniającego (posiadających wolne miejsca):

  1. Przedszkole Publiczne w Niemcach http://www.przedszkole.niemce.pl/ (dzieci 3-6 letnie)
  2. Przedszkole w Dysie (dzieci 3-6 letnie), https://www.zpodys.pl/
  3. Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie) https://zpociecierzyn.pl/
  4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 3-6 letnie) http://zskrasienin.pl/
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie) https://nasutowszkola.edupage.org/
  6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie) https://spfrudka.edupage.org/

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola powinni złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do każdego wybranego przez nich przedszkola (max. 3 wybranych przedszkoli) ww. terminie.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90