Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna-napis Wojewoda Lubelski.
Opublikowane dn. 28-06-2021

Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 czerwca 2021 r., ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 maja 2021 r., ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 8 Wojewody lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 1944) zmienione rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2100).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 6 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,205934,rozporzadzenie-nr-11-wojewody-lubelskiego-ws-grypy-ptakow-hpai.html

 

 ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,205092,rozporzadzenie-wojewody-lubelskiego-ws-grypy-ptakow-hpai.html

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót