WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Podsumowanie tegorocznych inwestycji...

Pogoda

Aktualności

Podsumowanie tegorocznych inwestycji na terenie Gminy Niemce

Podsumowanie tegorocznych inwestycji na terenie Gminy Niemce

22.12.2017

Drodzy Mieszkańcy Gminy Niemce, kolejny rok zbliża się ku końcowi. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie tegorocznych inwestycji przeprowadzonych na terenie naszej gminy.

W mijającym 2017 roku w Gminie Niemce rozpoczęto lub już zrealizowano ponad 20 różnych zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 13,3 mln złotych. Między innymi wybudowano lub zmodernizowano 8,6 km dróg, ułożono 400 m chodników, zainstalowano nowe oświetlenie drogowe o długości 1,7 km.

Największą inwestycją pod względem wielkości zaangażowanych środków finansowych, zrealizowaną w tym roku, była niewątpliwie gruntowna przebudowa blisko 5,5 kilometrowego odcinka trasy z Ciecierzyna do Pólka. Prace przy realizacji tego zadania rozpoczęły się wiosną br. i obejmowały całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę już istniejących chodników, w których zamontowano odpływy burzowe i kanał technologiczny do instalacji przewodów światłowodowych. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł, z czego ok. 75% to dotacje zewnętrzne m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym opiewającym na sumę ponad 3 mln zł jest, zbliżająca się ku końcowi, budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich. Co prawda w maju pisaliśmy, że będzie gotowa na jesień tego roku, ale czasem lepiej chwilę dłużej poczekać i dopilnować pewnych detali niż później reklamować niedoskonałości. Na realizację tego zadania otrzymamy 27% dotacji z Ministerstwa Sportu.

Nie mniejsza inwestycja rozpoczęła się jesienią tego roku w sołectwie Leonów. Dzięki 50% dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ruszyły prace przy budowie kanalizacji. Całkowity koszt tego zadania to ponad 3,3 mln zł.

Oprócz opisanych wyżej milionowych przedsięwzięć Gminy Niemce należy wymienić także te, o mniejszej wartości finansowej, ale równie istotne z punktu widzenia statystycznego mieszkańca, a wśród nich:

 • Budowa 1700 metrowego odcinka oświetlenia w miejscowości Ciecierzyn (Żulin) przy drodze gminnej nr 106055 L - koszt 276 750 zł.
 • Modernizacja 300 m drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Boduszyn na działce ewidencyjnej 88 - koszt 63 000 zł.
 • Modernizacja 430 m drogi gminnej wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 1585 w miejscowości Nasutów – koszt 152 500 zł.
 • Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L w miejscowości Dys wraz regulacją koryta rzeki Ciemięgi, w tym modernizacja drogi na odcinku 200 m - koszt 650 000 zł w tym 80% dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Przebudowa 832 m drogi gminnej nr 106054 L w miejscowości Baszki  – koszt 230 000 zł.
 • Przebudowa 340 m drogi gminnej nr 106033 L w miejscowości Krasienin – koszt 58 000 zł.
 • Utwardzenie 300 m drogi wewnętrznej nad rzeką Mininą w Krasieninie Kolonii – koszt 40 000 zł.
 • Przebudowa (poszerzenie) 1100 m drogi gminnej nr 106071 L (ul. Kwiatowa) w miejscowości Dys – koszt 234 000 zł.
 • Remont 250 m drogi gminnej nr 106058 L w miejscowości Ciecierzyn – koszt 76 000 zł.
 • Przebudowa 210 m drogi wewnętrznej w miejscowości Elizówka – koszt 70 000 zł.
 • Budowa 200 metrowego chodnika w miejscowości Rudka Kozłowiecka przy drodze gminnej nr 106048 L – koszt 60 000 zł.
 • Budowa 200 metrowego chodnika w miejscowości Wola Niemiecka przy drodze powiatowej nr 2218 L – koszt 68 000 zł (realizacja wspólnie z Powiatem Lubelskim).

Do tej listy należy dodać rozpoczętą budowę pętli autobusowej w miejscowości Ciecierzyn wraz z parkingiem o wartości 230 000 zł. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zadeklarował, że w I kwartale 2018 roku uruchomi nowe linie komunikacji miejskiej do miejscowości Ciecierzyn, Nasutów i Krasienin Kolonia.

Na koniec chcielibyśmy poinformować Państwa, że Gmina Niemce pozyskała ponad 12,3 mln zł dotacji na przyszłe inwestycje tj.:

 • Budowę instalacji solarnych na budynkach prywatnych: wartość dotacji: 7 816 212 zł, (wartość projektu: 10 463 619 zł).
 • Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (SP Krasienin, OPS Niemce, UG Niemce) – wartość dotacji: 1 962 125,30 zł, (wartość projektu: 3 343 823,65 zł).
 • Projekt „Niskoemisyjna Gmina Niemce” (budowa nowych odcinków oświetlenia i wymiana lamp) – wartość dotacji: 2 588 441,51 zł, wartość projektu: 3 930 422,99 zł, w tym przewidziane jest: 440 lamp sodowych do wymiany na LED i budowa 8 nowych odcinków oświetlenia o łącznej liczbie 168 opraw LED.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90