Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020

Napis Wybory Prezydenckie 2020
Opublikowane dn. 16-06-2020

Postanowienie nr 50/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I

z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  -  Kodeks  wyborczy (Dz. U. z 2019 r.  poz.  684  i 1504  oraz z 2020 r.  poz.  568)  oraz art.  20  ust.  1-3  ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Lublinie I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień. 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu lubelskiego, powiatu łęczyńskiego, powiatu świdnickiego, w mieście na prawach powiatu Lublinie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 -443 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Lublinie I

 

 

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót