Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020

Napis Wybory Prezydenckie 2020
Opublikowane dn. 11-06-2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 12 czerwca 2020 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Niemce podaje do wiadomości informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Lublinie I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Spis granic i siedzib 

1

Ciecierzyn, Baszki, Boduszyn, Ludwinów, Łagiewniki

Lokal Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie, Ciecierzyn 121, 21-003 Ciecierzyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Dys: numery: 237, 238, 242, Dys ulice: Akacjowa, Bernatówka, Brzozowa, Bukowa, Dworska, Graniczna, Jaśminowa, Karmelicka, Klonowa, Księżycowa, Kwiatowa, Lubelska, Malinowa, Nadrzeczna, Południowa, Słoneczna, Spacerowa, Wąwozowa, Wiśniowa, Źródlana, Topolowa, Rumiankowa, Skowronkowa, Zielona, Dys ulice: Bajkowa, Błogosławionego Wł. Gorala, Cyprysowa, Dolina Ciemięgi, Gajowa, Klasztorna, Lipowa, Lotników Polskich, Miodowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Północna, Przyjazna, Samsonówka, Skośna, Spokojna,

Zbożowa, Złota, Pólko

Lokal Szkoły Podstawowej w Dysie, Dys ul.

Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Jakubowice Konińskie –Kolonia, Jakubowice Konińskie

Lokal Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich, Jakubowice Konińskie ul. Szkolna 69, 21-003 Ciecierzyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Wola Niemiecka, Niemce ulice: Boczna, Centralna, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Prosta, Różana, Słoneczna, Spokojna,

Ignacego Bonawentury Budnego

Lokal GOK w Niemcach, ul. Różana 10, 21-025 Niemce

5

Elizówka

Lokal Świetlicy w Elizówce, Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn

6

Nasutów, Nowy Staw

Lokal Remizy OSP w Nasutowie, Nasutów 99D, 21-025 NiemceIkona pdfOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [150.39 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót