Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020

Napis Wybory Prezydenckie 2020
Opublikowane dn. 08-06-2020

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

W SPRAWIE SPOSOBU DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI

WYBORCZYCH

 

 

Na podstawie uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Urząd Gminy Niemce informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenie może zostać:

 

  • Doręczone bezpośrednio do urzędu gminy. Termin wpływu do urzędu upływa 12 czerwca o godzinie 15.30;
  • przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;
  • w przypadku trudności w osobistym doręczeniu zgłoszenia kandydatów na członków komisji zgłoszenie może zostać przesłane w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wybory@niemce.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny); oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą.

 

Wszelkich informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń Urząd Gminy Niemce udziela telefonicznie pod numerem 81-460-34-68 lub 81-460-34-69.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót