Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

Grafika ogólna - herb
Opublikowane dn. 19-08-2020

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 I Podstawa prawna:

  1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
  2. Uchwała nr XXXVI/327/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27.11.2017 r.

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  • pokój nr 211
  • tel. 81 460 29 75
  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV Wymagane załączniki

w przypadku różnicy liczby osób zameldowanych i zamieszkujących na nieruchomości - oświadczenie

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII Opłaty

Brak

VIII Tryb odwołania

Brak

IX Uwagi

Brak

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [55.51 KB]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót