WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne obejmują:
  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
  • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90