Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach został utworzony w 1996 roku jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 
W skład Zakładu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
  • Referat Administracyjny: 
   • Wieloosobowe stanowisko prasy ds. administracyjnych
   • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej
   • Wieloosobowe stanowisko pracy sprzątaczki
  • Wydział Wodociągowo – Kanalizacyjny:
   • Wieloosobowe stanowisko pracy konserwator
   • Wieloosobowe stanowisko pracy inkasent – odczytywacz wodomierzy
  • Wydział Usługowy:
   • Wieloosobowe stanowisko pracy konserwator
   • Wieloosobowe stanowisko pracy robotnik gospodarczy
  • Główny Księgowy:
  • Referat Finansowo – Księgowy
   • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych
   • Stanowisko pracy ds. kadr i płac
   • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 
Siedzibą zakładu jest Budynek Urzędu Gminy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121 
Dane Teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
ul. Lubelska 121, 21 – 025 Niemce
NIP 7131876311

REGON 430778169
email: zgk@niemce.pl
adres skrytki EPUAP : (/ZGKNiemce/SkrytkaESP)

Godziny urzędowania:  poniedziałek -  piątek  7. 30  - 15.30

Wpłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz należy uiszczać na konto Banku Spółdzielczego w Niemcach 08 8702 0001 0000 0026 2000 0040

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach

Nazwa Stanowiska Pracownik Telefon Pokój
Dyrektor Dominik Filipiak 81 756 10 50 
516 134 202 
III/413
Główny księgowy Barbara Urban 81 756 43 81  III/414
Księgowość budżetowa  Małgorzata Łopucka 81 756 43 81  III/414
Kadry i płace Elżbieta Pszczoła  81 756 10 48 III/417
Gospodarka mieszkaniowa, oświetlenie drogowe  Włodzimierz Łoza 81 756 43 81 III/414
Finansowo – księgowe woda, ścieki Monika Barszczewska
Anna Wójtowicz
81 756 10 49 III/418
Przyłącza  Anna Sadurska
Katarzyna Stopa
81 756 17 75  III/412
Drogi gminne i tereny zielone Wojciech Hunek 797 806 020  
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Iwona Lewandowska, iod.zgk@niemce.pl.
 
Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać na adres email: oswietlenie@niemce.pl

Naprawa  i remonty dróg gminnych należy zgłaszać na adres email: drogi@niemce.pl
 

Konserwator sieci wodociągowej Dys, Przemysław Puchacz 515 129 230

Konserwator sieci wodociągowej Elizówka, Tadeusz Porzak 514 767 657

Konserwator sieci wodociągowej Krasienin, Stanisław Muzyka 515 129 231

Konserwator sieci wodociągowej Niemce, Nasutów Waldemar Puchacz  515 129 232

Konserwator sieci kanalizacyjnej  Elizówka, Niemce Emil Kowalik 515 129 234

Wymiana wodomierzy, Paweł Pytka 515 129 235

 

Odczyty stanów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że na terenie gminy Niemce odczyty są dokonywane przez dwóch inkasentów Tomasza Cyrankiewicza oraz Krzysztofa Hutka. Inkasenci odczytują wodomierze cztery razy w roku. 

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza odbiorca usług może zgłosić stan wodomierza  telefonicznie pod numerem 81 756 10 49, osobiście  w siedzibie zakładu, SMS-em na numer telefonu inkasenta lub e-mailem na adres: zgk@niemce.pl

 

Tomasz Cyrankiewicz, tel. 515 126 724

Zalesie, Niemce, Wola Niemiecka, Nasutów, Dziuchów, Osówka,  Kawka, Pryszczowa Góra, Krasienin, Krasienin Kolonia, Majdan Krasieniński, Wola Krasienińska, Stoczek (od ujęcia Krasienin), Stoczek Kolonia, Rudka Kozłowiecka, Dys - Gaj, Nowy Staw, Swoboda, Bystrzyca Kolonia, Ciecierzyn (od ujęcia Niemce), Ludwinów (od ujęcia Niemce).

 

Krzysztof Hutek, tel. 515 126 734

Pólko, Stoczek (od ujęcia Niemce), Dys, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Ciecierzyn,  Łagiewniki Kolonia, Łagiewniki, Elizówka, Boduszyn, Baszki, Ludwinów.

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

ZGK INFORMUJE - WYMIANA WODOMIERZY

ZGK INFORMUJE - WYMIANA WODOMIERZY
Opublikowane dn. 15-04-2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że trwa wymiana wodomierzy w miejscowości Niemce: ul. Leonów, Spacerowa, Kwiatowa, Orzechowa, Południowa.

Czytaj więcej

AWARIA NA UJĘCIU WODY KRASIENIN

AWARIA NA UJĘCIU WODY KRASIENIN
Opublikowane dn. 27-03-2024

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w związku z awarią na ujęciu wody Krasienin w dniu dzisiejszym wystąpią spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej w...

Czytaj więcej

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ - USUNIĘTA

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ - USUNIĘTA
Opublikowane dn. 21-03-2024

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu 21.03 2024 r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dys przy ul. Poprzecznej nr. od 1 do 41 oraz...

Czytaj więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEMCE

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEMCE
Opublikowane dn. 29-02-2024

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu 01.03.2024 r. od godziny 8.00 do godziny 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niemce.

Czytaj więcej

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NIEMCACH - USUNIĘTA

kran z napisem ZGK
Opublikowane dn. 11-12-2023

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu 11.12 2023 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Niemce przy ul. Lubelskiej. Przerwa w dostawie wody...

Czytaj więcej

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Opublikowane dn. 10-11-2023

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu 10.11 2023 r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dys przy ul. Poprzecznej nr. od 1 do 41 oraz...

Czytaj więcej

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w Jakubowicach Konińskich

kran i napis ZGK
Opublikowane dn. 06-09-2023

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) w godzinach 12.00 -16.00 w miejscowości Jakubowice Konińskie ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul....

Czytaj więcej

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w Dysie

kran i napis ZGK
Opublikowane dn. 06-09-2023

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) w godzinach 8.00 -11.00 w miejscowości Dys ul. Kwiatowa, ul. Południowa, ul. Graniczna oraz...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody w Dysie

kran i napis ZGK
Opublikowane dn. 30-08-2023

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w czwartek, 31.08.2023 r. wystąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody nastąpi w godzinach 7.00 – 12.00 w...

Czytaj więcej

WĘGIEL KAMIENNY W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W GMINIE NIEMCE W ROKU 2023

węgiel
Opublikowane dn. 20-01-2023

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuję, że od 23 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. ruszy nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 8