Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach został utworzony w 1996 roku jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 
Siedzibą zakładu jest budynek Urzędu Gminy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121.
 
TELEFONY:
 
Stan licznika, faktury 81 756 10 49
Konserwator sieci wodociągowej Dys, Elizówka 515 129 230, 514 767 657
Konserwator sieci wodociągowej Krasienin 515 129 231
Konserwator sieci wodociągowej Niemce, Nasutów 515 129 232
Konserwator sieci kanalizacyjnej 515 129 234
 
 

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

UWAGA! Przerwa techniczna w dostawie wody z ujęcia w Elizówce

grafika ogólna napis ZGK, herb na tle kranu
Opublikowane dn. 11-05-2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w czwartek 12.05.2022 r. w godz. 10.00 - 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia Elizówka z powodu prac...

Czytaj więcej

AWARIA NA UJĘCIU WODY W MIEJSCOWOŚCI KRASIENIN

Grafika ogólna kran, obok napis ZGK
Opublikowane dn. 08-05-2022

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria na ujęciu wody w miejscowości Krasienin. W związku z powyżysz zwracamy się z prośba do mieszkańców...

Czytaj więcej

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KRASIENIN

Grafika ogólna kran napis ZGK i herb gminy
Opublikowane dn. 08-05-2022

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Krasienin. Cały czas trwają prace nad usunięciem awarii. Za utrudnienia...

Czytaj więcej

Uwaga! Awaria sieci wodociągowej w Niemcach ul. Leonów

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 04-03-2022

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Niemce, ul. Leonów . Przewidywana przerwa w dostawie wody do godziny 13...

Czytaj więcej

ZGK - Wymiana wodomierzy

na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 14-02-2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach: Dys, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Pólko, Rudka Kozłowiecka.

Czytaj więcej

ZGK - wymiana umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

grafika ogólna zgk w Niemcach w tle osoba podpisująca umowę
Opublikowane dn. 11-02-2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że od bieżącego roku rozpoczyna wymianę umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Aktualizacja umów jest związana z potrzebą...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Niemcach usunięta

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 04-01-2022

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że II etap usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Niemce został zakończony.

Czytaj więcej

Zakończenie I etapu usuwania awarii sieci wodociągowej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 30-12-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że I etap usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Niemce został zakończony. II etap usuwania awarii planowany jest na...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Niemcach

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 29-12-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Niemce. Przerwa w dostawie wody nastąpi jutro (30.12.2021) w godzinach...

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W GRUDNIU

na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 01-12-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w grudniu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 ... 7