Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach został utworzony w 1996 roku jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 
W skład Zakładu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
  • Referat Administracyjny: 
   • Wieloosobowe stanowisko prasy ds. administracyjnych
   • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej
   • Wieloosobowe stanowisko pracy sprzątaczki
  • Wydział Wodociągowo – Kanalizacyjny:
   • Wieloosobowe stanowisko pracy konserwator
   • Wieloosobowe stanowisko pracy inkasent – odczytywacz wodomierzy
  • Wydział Usługowy:
   • Wieloosobowe stanowisko pracy konserwator
   • Wieloosobowe stanowisko pracy robotnik gospodarczy
  • Główny Księgowy:
  • Referat Finansowo – Księgowy
   • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych
   • Stanowisko pracy ds. kadr i płac
   • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 
Siedzibą zakładu jest Budynek Urzędu Gminy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121 
Dane Teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
ul. Lubelska 121, 21 – 025 Niemce
NIP 7131876311

REGON 430778169
email: zgk@niemce.pl
adres skrytki EPUAP : (/ZGKNiemce/SkrytkaESP)

Godziny urzędowania:  poniedziałek -  piątek  7. 30  - 15.30

Wpłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz należy uiszczać na konto Banku Spółdzielczego w Niemcach 08 8702 0001 0000 0026 2000 0040

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach

Nazwa Stanowiska Pracownik Telefon Pokój
Dyrektor Dominik Filipiak 81 756 10 50 
516 134 202 
III/413
Główny księgowy Barbara Urban 81 756 43 81  III/414
Księgowość budżetowa  Małgorzata Łopucka 81 756 43 81  III/414
Kadry i płace Elżbieta Pszczoła  81 756 10 48 III/417
Gospodarka mieszkaniowa, oświetlenie drogowe  Włodzimierz Łoza 81 756 43 81 III/414
Finansowo – księgowe woda, ścieki Monika Barszczewska
Anna Wójtowicz
81 756 10 49 III/418
Przyłącza  Anna Sadurska
Katarzyna Stopa
81 756 17 75  III/412
Drogi gminne i tereny zielone Wojciech Hunek 797 806 020  
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Iwona Lewandowska, iod.zgk@niemce.pl.
 
Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać na adres email: oswietlenie@niemce.pl

Naprawa  i remonty dróg gminnych należy zgłaszać na adres email: drogi@niemce.pl
 

Konserwator sieci wodociągowej Dys, Przemysław Puchacz 515 129 230

Konserwator sieci wodociągowej Elizówka, Tadeusz Porzak 514 767 657

Konserwator sieci wodociągowej Krasienin, Stanisław Muzyka 515 129 231

Konserwator sieci wodociągowej Niemce, Nasutów Waldemar Puchacz  515 129 232

Konserwator sieci kanalizacyjnej  Elizówka, Niemce Emil Kowalik 515 129 234

Wymiana wodomierzy, Paweł Pytka 515 129 235

 

Odczyty stanów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że na terenie gminy Niemce odczyty są dokonywane przez dwóch inkasentów Tomasza Cyrankiewicza oraz Krzysztofa Hutka. Inkasenci odczytują wodomierze cztery razy w roku. 

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza odbiorca usług może zgłosić stan wodomierza  telefonicznie pod numerem 81 756 10 49, osobiście  w siedzibie zakładu, SMS-em na numer telefonu inkasenta lub e-mailem na adres: zgk@niemce.pl

 

Tomasz Cyrankiewicz, tel. 515 126 724

Zalesie, Niemce, Wola Niemiecka, Nasutów, Dziuchów, Osówka,  Kawka, Pryszczowa Góra, Krasienin, Krasienin Kolonia, Majdan Krasieniński, Wola Krasienińska, Stoczek (od ujęcia Krasienin), Stoczek Kolonia, Rudka Kozłowiecka, Dys - Gaj, Nowy Staw, Swoboda, Bystrzyca Kolonia, Ciecierzyn (od ujęcia Niemce), Ludwinów (od ujęcia Niemce).

 

Krzysztof Hutek, tel. 515 126 734

Pólko, Stoczek (od ujęcia Niemce), Dys, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Ciecierzyn,  Łagiewniki Kolonia, Łagiewniki, Elizówka, Boduszyn, Baszki, Ludwinów.

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Awaria sieci wodociągowej w Niemcach przy ul. Szkolnej (w kierunku Woli Niemieckie), Zielonej i Cichej.

Na zdjęciu kran z napises ZGK
Opublikowane dn. 06-07-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi przez niezależny podmiot nastąpiło przerwanie sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Niemcach. Brak...

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W LIPCU 2021 R.

Grafika ogólna - wodomierz.
Opublikowane dn. 01-07-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w lipcu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Prośba Dyrektora ZGK w Niemcach ws. korzystania z wody w Dysie

Na zdjęciu herb gminy i napis zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach na tle budynku urzędu gminy.
Opublikowane dn. 18-06-2021

W związku z awarią studni na ujęciu wody w Dysie, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody i ograniczenie podlewania...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Dysie przy ul. Granicznej

Na zdjęciu napis ZGK z herbem gminy na tle kranu
Opublikowane dn. 10-06-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi przez niezależny podmiot nastąpiło przerwanie sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Dysie.

Czytaj więcej

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w Dysie - ul. Nadrzeczna

Na zdjęciu napis ZGK i herb gminy na tle kranu
Opublikowane dn. 07-06-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że we wtorek, 8.06.2021 r. w godz. 8.30 - 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Dys - ul. Nadrzeczna.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - PRACA

Herb gminy i napis Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach na tle budynku urzędu gminy
Opublikowane dn. 27-05-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że poszukuje pracowników do wykonania prac w terenie polegających na koszeniu poboczy dróg kosą spalinową.

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W MAJU 2021 R.

Na zdjęciu wodomierz.
Opublikowane dn. 05-05-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w maju 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Wymiana wodomierzy w Niemcach, Majdanie Krasienińskim, Krasieninie i Dysie

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 05-03-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że od marca 2021 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach: Niemce, Majdan Krasieniński, Krasienin, Dys.

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W MARCU 2021 R.

zdjęcie przedstawia
Opublikowane dn. 01-03-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w marcu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Informacja o odczytach wodomierzy w lutym 2021 r.

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 01-02-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w lutym 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8