Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach został utworzony w 1996 roku jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 
Siedzibą zakładu jest budynek Urzędu Gminy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121.
 
TELEFONY:
 
Stan licznika, faktury 81 756 10 49
Konserwator sieci wodociągowej Dys, Elizówka 515 129 230, 514 767 657
Konserwator sieci wodociągowej Krasienin 515 129 231
Konserwator sieci wodociągowej Niemce, Nasutów 515 129 232
Konserwator sieci kanalizacyjnej 515 129 234
 
Adres email: zgk@niemce.pl
 
Nr konta do wpłat BS NIEMCE: 08 8702 0001 0000 0026 2000 0040
 
 

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakończenie I etapu usuwania awarii sieci wodociągowej

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 30-12-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że I etap usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Niemce został zakończony. II etap usuwania awarii planowany jest na...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Niemcach

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 29-12-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Niemce. Przerwa w dostawie wody nastąpi jutro (30.12.2021) w godzinach...

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W GRUDNIU

na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 01-12-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w grudniu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Informacja o odczytach wodomierzy w listopadzie

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 28-10-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w listopadzie 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Dysie

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 15-10-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dys przy ul. Dolina Ciemięgi. Przerwa w dostawie wody występuje od...

Czytaj więcej

Informacja o odczytach wodomierzy w październiku

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 30-09-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w październiku 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Uwaga! Awaria sieci wodociągowej w Nasutowie i Pólku

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 16-09-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Nasutów. Przerwa w dostawie wody występuje w miejscowości Nasutów i Pólko....

Czytaj więcej

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DYSIE

Na zdjęciu napis ZGK na tle kranu z cieknącą wodą
Opublikowane dn. 08-09-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dys przy ul. Dolina Ciemięgi.

Czytaj więcej

Wymiana wodomierzy w Nowym Stawie, Jakubowicach Konińskich Kolonia, Krasieninie i Krasieninie Kolonii.

Na zdjęciu wodomierz
Opublikowane dn. 06-09-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że od września 2021 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach: Nowy Staw, Jakubowice Konińskie Kolonia, Krasienin Kolonia, Krasienin.

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Dysie

Na zdjęciu herb gminy, napis ZGK na czerwonym tle umiejscowione na grafice przedstawiającej kran z wodą
Opublikowane dn. 30-08-2021

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dys przy ul. Dolina Ciemięgi.

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 7