Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach został utworzony w 1996 roku jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 
W skład Zakładu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
  • Referat Administracyjny: 
   • Wieloosobowe stanowisko prasy ds. administracyjnych
   • Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej
   • Wieloosobowe stanowisko pracy sprzątaczki
  • Wydział Wodociągowo – Kanalizacyjny:
   • Wieloosobowe stanowisko pracy konserwator
   • Wieloosobowe stanowisko pracy inkasent – odczytywacz wodomierzy
  • Wydział Usługowy:
   • Wieloosobowe stanowisko pracy konserwator
   • Wieloosobowe stanowisko pracy robotnik gospodarczy
  • Główny Księgowy:
  • Referat Finansowo – Księgowy
   • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych
   • Stanowisko pracy ds. kadr i płac
   • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 
Siedzibą zakładu jest Budynek Urzędu Gminy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121 
Dane Teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
ul. Lubelska 121, 21 – 025 Niemce
NIP 7131876311

REGON 430778169
email: zgk@niemce.pl
adres skrytki EPUAP : (/ZGKNiemce/SkrytkaESP)

Godziny urzędowania:  poniedziałek -  piątek  7. 30  - 15.30

Wpłaty za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz należy uiszczać na konto Banku Spółdzielczego w Niemcach 08 8702 0001 0000 0026 2000 0040

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach

Nazwa Stanowiska Pracownik Telefon Pokój
Dyrektor Dominik Filipiak 81 756 10 50 
516 134 202 
III/413
Główny księgowy Barbara Urban 81 756 43 81  III/414
Księgowość budżetowa  Małgorzata Łopucka 81 756 43 81  III/414
Kadry i płace Elżbieta Pszczoła  81 756 10 48 III/417
Gospodarka mieszkaniowa, oświetlenie drogowe  Włodzimierz Łoza 81 756 43 81 III/414
Finansowo – księgowe woda, ścieki Monika Barszczewska
Anna Wójtowicz
81 756 10 49 III/418
Przyłącza  Anna Sadurska
Katarzyna Stopa
81 756 17 75  III/412
Drogi gminne i tereny zielone Wojciech Hunek 797 806 020  
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Iwona Lewandowska, iod.zgk@niemce.pl.
 
Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać na adres email: oswietlenie@niemce.pl

Naprawa  i remonty dróg gminnych należy zgłaszać na adres email: drogi@niemce.pl
 

Konserwator sieci wodociągowej Dys, Przemysław Puchacz 515 129 230

Konserwator sieci wodociągowej Elizówka, Tadeusz Porzak 514 767 657

Konserwator sieci wodociągowej Krasienin, Stanisław Muzyka 515 129 231

Konserwator sieci wodociągowej Niemce, Nasutów Waldemar Puchacz  515 129 232

Konserwator sieci kanalizacyjnej  Elizówka, Niemce Emil Kowalik 515 129 234

Wymiana wodomierzy, Paweł Pytka 515 129 235

 

Odczyty stanów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że na terenie gminy Niemce odczyty są dokonywane przez dwóch inkasentów Tomasza Cyrankiewicza oraz Krzysztofa Hutka. Inkasenci odczytują wodomierze cztery razy w roku. 

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza odbiorca usług może zgłosić stan wodomierza  telefonicznie pod numerem 81 756 10 49, osobiście  w siedzibie zakładu, SMS-em na numer telefonu inkasenta lub e-mailem na adres: zgk@niemce.pl

 

Tomasz Cyrankiewicz, tel. 515 126 724

Zalesie, Niemce, Wola Niemiecka, Nasutów, Dziuchów, Osówka,  Kawka, Pryszczowa Góra, Krasienin, Krasienin Kolonia, Majdan Krasieniński, Wola Krasienińska, Stoczek (od ujęcia Krasienin), Stoczek Kolonia, Rudka Kozłowiecka, Dys - Gaj, Nowy Staw, Swoboda, Bystrzyca Kolonia, Ciecierzyn (od ujęcia Niemce), Ludwinów (od ujęcia Niemce).

 

Krzysztof Hutek, tel. 515 126 734

Pólko, Stoczek (od ujęcia Niemce), Dys, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Ciecierzyn,  Łagiewniki Kolonia, Łagiewniki, Elizówka, Boduszyn, Baszki, Ludwinów.

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Informacja o odczytach wodomierzy w styczniu 2021 r.

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 14-01-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w styczniu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej - ul. Słoneczna i Centralna w Niemcach

herb, kran i napis ZGK
Opublikowane dn. 17-12-2020

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Niemce, w wyniku czego obecnie woda nie jest dostarczana przy ulicach:...

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zdjęcie przedstawia napis zgk i herb gminy Niemce na tle latarni ulicznej
Opublikowane dn. 11-09-2020

Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu na terenie naszej gminy mają miejsce incydenty polegające na włamywaniu się do skrzynek sterujących poszczególnymi liniami oświetlenia ulicznego, w wyniku...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej w Dysie

napełnianie wody
Opublikowane dn. 29-07-2020

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dys, w wyniku czego obecnie woda nie jest dostarczana przy ulicach:...

Czytaj więcej

Wymiana wodomierzy w Elizówce i Majdanie Krasienińskim

wodomierz
Opublikowane dn. 29-07-2020

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że od 19 czerwca 2020 r. trwa wymiana wodomierzy w miejscowościach Elizówka i Majdan Krasieniński.

Czytaj więcej

Czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego w Gminie Niemce

herb
Opublikowane dn. 15-07-2020

Szanowni Państwo, na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Transportu Publicznego w Gminie Niemce, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach, od godziny ok. 23.30 do rana wyłącza oświetlenie uliczne...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie skażenia ujęcia wody w Niemcach

herb
Opublikowane dn. 09-07-2020

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy link do komunikatu Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach, dotyczącego ostatniej sytuacji kryzysowej...

Czytaj więcej

Harmonogram dostaw wody z beczkowozu MPWiK - środa 8.07.2020 r.

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 08-07-2020

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w środę, 8.07.2020 r. woda z beczkowozu MPWiK do spożycia dla ludzi (po przegotowaniu) oraz do celów socjalno-bytowych będzie...

Czytaj więcej

Dodatkowe dostawy wody butelkowanej - środa 8.07.2020 r.

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 08-07-2020

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w dniu dzisiejszym od godz. 9.00 druhowie OSP w Niemcach dodatkowo, poza wcześniej opublikowanymi harmonogramami rozwożą wodę...

Czytaj więcej

Harmonogram dostaw wody z beczkowozu MPWiK – II tura, środa 8.07.2020 r.

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 08-07-2020

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w środę, 8.07.2020 r. z II tury woda z beczkowozu MPWiK do spożycia dla ludzi (po przegotowaniu) oraz do celów socjalno-bytowych będzie...

Czytaj więcej
1 ... 3 4 5 6 7 8