Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Szlaki rowerowe

Wycieczkę wypada rozpocząć od wizyty w położonych niespełna 4 kilometry od Lublina Jakubowicach Konińskich. Pierwsze wzmianki dotyczące wsi pochodzą z początku XV w. Średniowieczne dzieje Jakubowic wiążą się z rodem herbu Rawa, którzy przybyli na Lubelszczyznę w połowie XIV w. Wieś była własnością szlachecką i w kolejnych wiekach pozostawała w posiadaniu rodów Bełżeckich, Łosiów, Morozowiczów i Gawlikowskich. Najciekawszym zabytkiem Jakubowic jest malowniczo położony nad rzeką Ciemięgą, murowany dwór pochodzący z pierwszej polowy XVI w. Przebudowany na przestrzeni wieków pełnił funkcje mieszkalne i obronne. Obecnie dwór w Jakubowicach nosi nazwę „Dwór Anna” i jest placówką prowadzącą działalność gastronomiczną i hotelarską.
 
Kierując się na wschód równolegle do biegu rzeki Ciemięgi, wkraczamy na Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”. Głęboko wcięta dolina rzeki z przylegającymi do niej stokami lessowymi, na których rozwinęła się gęsta sieć wąwozów i suchych dolin bogata jest w ciekawą szatę roślinną, uzupełnioną zespołami roślin bagiennych, szuwarów i torfowisk.
Znak na drodze
Na południowym brzegu natkniemy się na zbudowany około 1903 roku murowany dworek elektryczny zwany „Bernatówką”. W końcu XVIII w. na tym terenie utworzone zostało dziedziczne sołectwo i folwark należący do rodziny Bernattów. Przed wjazdem do dworu zachowały się nieliczne świerki będące pozostałością po parku dworskim.
 
Znak ścieżka rowerowaW centrum obszaru „Dolina Ciemięgi” leży wieś Dys. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1381 roku, kiedy to erygowano parafię. Obecnie usytuowany na wzniesieniu na lewym brzegu rzeki kościół zbudowany został w II połowie XVI w. Przebudowany po 1610 roku jest jednym z przykładów późnorenesansowe architektury sakralnej na Lubelszczyźnie . Z zespołem kościelnym ściśle związana jest także dzwonnica murowana z XIX w. oraz plebania z 1905 roku. Na pobliskim cmentarzu grzebalnym , pochodzącym z końca XVIII w. można spotkać płyty nagrobne z połowy XIX w. Obok kościoła wzniesiony został współcześnie piękny klasztor żeński karmelitanek bosych.
 
Wieś Dys posiada bogatą przeszłość historyczną. Należała do tak znamienitych rodów jak: Tęczyńscy, Oleśniccy, Tarnowscy, Bielińscy oraz Zamoyscy. We wsi zachowały się do chwili obecnej przykłady dawnej architektury i budownictwa oraz pierwotny układ przestrzenny. Na lewym brzegu Ciemięgi przy skrzyżowaniu dróg znajduje się młyn gospodarczy. Budynek ten pierwotnie spełniał rolę karczmy, a następnie szkoły. We wschodniej części wsi znajduje się obecnie nie użytkowany murowany młyn z początku XX w. wybudowany przez hrabiego Zamoyskiego.
 
Opuszczając Dys kierujemy się na północ do wsi Rudka Kozłowiecka i Wola Niemiecka. Trasa ta początkowo biegnie północną krawędzią Wyżyny Lubelskiej. Po przejechaniu kilku kilometrów krajobraz z pofałdowanego i wyżynnego zmienia się stopniowo w płaski, równinny .Po drodze można napotkać wiele krzyży i kapliczek- przykładów tzw. Małej architektury sakralnej. Warto między innymi zwrócić uwagę na Kapliczkę Matki Bożej usytuowana na początku wsi Rudka. Kapliczka ta powstała w 1940 roku w podziękowaniu za otrzymanie łaski przez rodzinę Kasperków. Na łąkach w pobliżu drogi do Woli Niemieckiej usytuowana jest jedna z najstarszych w gminie kapliczek przydrożnych. Kapliczka poświęcona jest Matce Boskiej Częstochowskiej zbudowana została w 1910 roku jako wotum. W czasie II wojny światowej służyła mieszkańcom Rudki Kozłowieckiej- Starej Wsi do ukrywania poszukiwanych przez okupanta ludzi.
 
Kierując się na północ wjeżdżamy na teren Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Utworzony w 1990 roku swoim zasięgiem obejmuje ponad 90% Lasów Kozłowieckich. Powierzchnia parku wynosi 4018,5 ha. Bogata roślinność lasów sosnowych z domieszką dębu szypułkowanego brzozy brodawkowatej i osiki łączy się z ciekawą fauną. Spotkać tu można bociana czarnego, pustułkę, dzięcioła czarnego, a także daniele , jelenie i sarny. Dzięki ciekom rzek Krzywa Rzeka i Minina możemy podziwiać na terenie parku Stawy Dołki w Starym Tartaku i Staw Stróżek. Po pokonaniu ponad 14 kilometrów trasami wiodącymi przez lasy Kozłowieckie i tereny otuliny docieramy do miejscowości Pryszczowa Góra skąd kierujemy się do wsi Krasienin Kolonia.
Znak ścieżka
 
Od Krasienina Kolonii już tylko krok do wsi Krasienin, która początki swego istnienia wiąże, podobnie jak Jakubowice Konińskie, z wiekiem XV i rodem Konińskich. Najstarszym obiektem architektonicznym wsi jest późnorenesansowy kościół wzniesiony w latach 1635-1655. Uwaga przyciąga też klasycystyczny dwór murowany powstały w I połowie XIX w. W 1913 roku właścicielem dworu została Irena Kosmowska, pedagog i działacz ludowy. Za jej sprawą dwór w Krasieninie stał się siedzibą Żeńskiej Szkoły Rolniczej.
 
Po opuszczeniu Krasienina trasą przez Osówkę- Majdan Krasieniński- Stoczek Kolonię docieramy do przepięknej, ciągnącej się na przestrzeni prawie 3 kilometrów alei lipowej. Następnie przejeżdżając przez Jakubowice Konińskie Kolonię powracamy do miejsca, z którego wędrówka się rozpoczęła.