Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Zabytki

Rejestr zabytków nieruchomych

 • Zespół kościelny w miejscowości Dys - kościół parafialny, dzwonnica, plebania i cmentarz przykościelny.
 • Zespół kościoła parafialnego w miejscowości Niemce pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli wraz z dzwonnicą w obrębie muru kościelnego, kapliczką oraz "starą" plebanią.
 • Ruiny dworu obronnego w Jakubowicach Konińskich-Kolonii. Po kapitalnym remoncie w 1987 roku Hotel i Restauracja "Dwór Anna".
 • Zespół kościelny w miejscowości Krasienin-Kolonia - kościół parafialny, plebania, dzwonnica i murowane ogrodzenie cmentarne.
 • Zespół dworski Ireny Kosmowskiej - dwór, park i aleja lipowa w miejscowości Krasienin-Kolonia. Obecnie prywatna rezydencja mieszkalna.
 • Dawna karczma w miejscowości Krasienin. Obecnie dom mieszkalny.
 • Zespół dworsko-parkowy w miejscowości Nasutów - park, lipy wzdłuż ogrodzenia, aleja lipowa. Obecnie szkoła podstawowa.
 • Park podworski w miejscowości Ciecierzyn.
 • Park podworski im. Rodzin Budnych i Łosiów w miejscowości Niemce.
 • Dwór murowany i park podworski w miejscowości Boduszyn. Obecnie prywatna rezydencja mieszkalna.
 • Cmentarz parafialny w miejscowości Dys.
 • Dwór murowany "Bernatówka" i drzewostan w miejscowości Dys. Obecnie prywatna rezydencja mieszkalna.
 • Budynek dworca w zespole stacji kolejowej w miejscowości Niemce.

Rejestr miejsc pamięci narodowej

 • Pomnik poległych i pomordowanych żołnierzy polskich i radzieckich oraz ludności cywilnej w lasach kozłowieckich - miejscowość Niemce.
 • Mogiła powstańców polskich z 1863 roku w miejscowości Nowy Staw.
 • Zbiorowa mogiła żołnierzy z II wojny światowej 1939 rok na cmentarzu parafialnym w miejscowości Niemce.
 • Pomnik lotnika polskiego z 1944 roku w miejscowości Dys.
 • Mogiła żołnierza radzieckiego z II wojny światowej w miejscowości Kawka.
 • Mogiła żołnierza radzieckiego z II wojny światowej w miejscowości Nasutów.
 • Miejsce mordu ludności cywilnej z II wojny światowej w miejscowości Nasutów.
 • Mogiła żołnierza polskiego o nieznanym nazwisku, który został zastrzelony przez hitlerowców w Ciecierzynie 1939 roku - w miejscowości Dys, na cmentarzu.
 • Cmentarz wojenny z 1915 roku w miejscowości Elizówka.
 • Grób NN żołnieża radzieckiego z II wojny światowej w Krasieninie-Kolonii.
 • Zbiorowa mogiła żołnierzy radzieckich i niemieckich z 1944 r. na cmentarzu w Niemcach.