Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Szlaki turystyczne

Dwór Ireny Kosmowskiej
Urozmaicony krajobraz gminy Niemce zachęca do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Atrakcją dla turystów są szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe prowadzące niemal przez teren całej gminy. Głównym szlakiem turystycznym jest trasa przecinająca południowe tereny gminy Niemce. Biegnie ona przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”. Szlak ten rozpoczyna się we wsi Jakubowice Konińskie. Przed „Dworem Anna” szlak kieruje się na wschód równolegle do biegu rzeki Ciemięgi. Możemy wędrować głęboko wciętą doliną rzeki z przylegającymi do niej stokami lessowymi, na których rozwinęła się gęsta sieć wąwozów i suchych dolin. Dolina Ciemięgi bogata jest w ciekawą szatę roślinną, uzupełnioną zespołami roślin bagiennych, szuwarów i torfowisk. Teren ten z licznymi dolinkami i lessowymi wąwozami o stromych zboczach, bogaty w rzadko spotykany drzewostan i szatę roślinną może być źródłem inspiracji dla fotografa czy malarza. Z biegiem rzeki docieramy do malowniczej wsi Dys posiadającej bogatą przeszłość historyczną. Następnie podążając w kierunku wschodnim docieramy do kolejnych miejscowości – Ciecierzyna i Łagiewnik. Szlak kończy się w gminie Wólka w miejscowości Jakubowice Murowane.
 
Odwiedzając gminę Niemce nie sposób jest pominąć majestatycznych: Alei Lipowej usytuowanej przy trasie Nasutów – Pólko, oraz Alei Kasztanowej ciągnącej się z miejscowości Stoczek Kolonia do wsi Pólko.
 
Północna granica gminy Niemce leży w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Wiele ciągnących się tu ścieżek i dróg poprowadzi turystę przez rozległe kompleksy Lasów Kozłowieckich. Urody temu miejscu dodaje rzeczka Krzywa Rzeka oraz kompleks stawów, z których stawy Wzory są najlepszymi łowiskami dla wędkarzy.  
Powrót