Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Adresy numery telefonów

 • Sekretariat
tel. 81 756 15 21 wew. 10
pokój nr 304 piętro 2
fax. 81 756 17 90  
 
 • Punkt Obsługi Klienta
tel. 81 460 29 71 wew. 35
pokój nr 105 parter
 
 • Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
tel. 81 756 14 20 wew. 15
pokój nr 110 parter
 
 • Księgowość Budżetowa
tel. 81 756 14 13 wew. 72
pokój nr 314 piętro 2  
 
 • Księgowość Budżetowa
tel. 81 460 29 72 wew. 18
pokój nr 316 piętro 2
 
 • Księgowość Płacowa
tel. 81 756 10 35 wew. 23
pokój nr 317 piętro 2  
 
 • Podatki Wymiar - osoby fizyczne
tel. 81 756 14 65 wew. 24
pokój nr 311 piętro 2  
 
 • Podatki Wymiar - osoby fizyczne i transport
tel. 81 460 34 64 wew. 29
pokój nr 309 piętro 2  
 
 • Podatki Księgowość - opłaty za odpady
tel. 81 460 34 62 wew. 62
pokój nr 310 piętro 2
 
 • Podatki Księgowość - osoby fizyczne
tel. 81 756 10 62 wew. 85
pokój nr 312 piętro 2  
 
 • Podatki Zaświadczenia - osoby prawne
tel. 81 756 10 36 wew. 25
pokój nr 313 piętro 2  
 
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 81 460 34 63 wew. 63
pokój nr 411 piętro 3
 
 • Planowanie Przestrzenne
tel. 81 756 10 31 wew. 19
pokój nr 206 piętro 1
 
 • Ochrona Środowiska - wycinka drzew, sterylizacje
tel. 81 756 24 09 wew. 71
pokój nr 209 piętro 1
 
 • Ochrona Środowiska - azbest
tel. 81 756 10 44 wew. 37
pokój nr 210 piętro 1 
 
 • Gospodarka Odpadami
tel. 81 756 10 34 wew. 22, 81 460 29 75 wew. 92
pokój nr 211 piętro 1
 
 • Numery Porządkowe Posesji
tel. 81 460 29 73 wew. 73
pokój nr 208 piętro 1
 
 • Podziały Nieruchomości
tel. 81 460 34 60 wew. 60
pokój nr 203 piętro 1
 
 • Inwestycje, Drogownictwo i Zamówienia Publiczne
tel. 81 756 15 74 wew. 74
pokój nr 204 piętro 1  
 
 • Obronność, Obrona cywilna, Zarządzanie Kryzysowe
tel. 81 756 10 30 wew. 17
pokój nr 216 piętro 1  
 
 • Urząd Stanu Cywilnego
tel. 81 756 10 43 wew. 16
pokój nr 109 parter
 
 • Organizacje Pożytku Publicznego
tel. 81 756 10 30 wew. 17
pokój nr 216 piętro 1
 
 • Biuro Obsługi Rady Gminy
tel. 81 460 34 65 wew. 65
pokój nr 111 parter  
 
 
 
 
 

Telefony podmiotów działających na terenie Gminy Niemce 

 
 
Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Niemcach
 
tel. 81 52 86 790, 52 86 791, e-mail: niemce.ktd@powiat.lublin.pl
pokoje nr 213 i 214, I piętro
 
 
Ośrodki zdrowia  
 • Samodzielny Publiczny ZOZ w Niemcach tel. 81 756 15 50, 729 884 488, 729 883 859, Rehabilitacja tel. 81 756 15 10, 729 885 807
 • Ośrodek Zdrowia w Krasieninie tel. 81 756 67 00
 • Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie tel. 81 756 13 91, 729 885 159
Jednostki podległe  
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach tel. 573 350 101
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach tel. 81 756 17 75, 81 756 10 48, 81 756 10 49, 516 134 202
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach tel. 696 643 467
 • Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach tel. 81 756 16 19
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach tel. 81 756 15 55
 • Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Niemcach tel. 607 089 100
Urzędy pocztowe  
 • Urząd Pocztowy w Niemcach tel. 81 756 17 58
 • Urząd Pocztowy w Ciecierzynie tel. 81 756 13 27
Banki  
 • Bank Spółdzielczy w Niemcach tel. 81 756 17 30
 • Bank Spółdzielczy w Krasieninie tel. 81 756 66 75
Lecznictwo weterynaryjne  
 • Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Krasieninie tel. 81 756 65 06
 • Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Niemcach tel. 81 756 16 35
 • Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Niemcach tel. 507 180 907
 • Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Ciecierzynie tel. 605 731 729
Apteki  
 • Apteka w Niemcach tel. 81 756 14 51, 756 23 53
Inne  
 • Komisariat Policji w Niemcach tel. 47 811 12 10
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Elizówce tel. 81 756 13 93
Parafie  
 • Parafia Rzymskokatolicka w Niemcach tel. 81 756 15 36
 • Parafia Rzymskokatolicka w Nasutowie tel. 81 756 67 65
 • Parafia Rzymskokatolicka w Dysie tel. 81 756 30 70
 • Parafia Rzymskokatolicka w Krasieninie - Kolonii tel. 81 756 14 99
 • Parafia Rzymskokatolicka w Jakubowicach Konińskich tel. 501 432 722

 

Powrót