WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Struktura urzędu

Pogoda

Struktura urzędu

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

Wójt Gminy Niemce

Zastępca Wójta Gminy Niemce

Referat Organizacyjny:

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kancelaryjnych

Referat ds. inwestycji:

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, inwestycji i drogownictwa

Referat planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska:

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

Skarbnik Gminy Niemce

Referat Finansowy:

Stanowisko pracy ds. płac

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych

Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Stanowisko pracy ds. obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych i akcyzy

Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Ewidencji ludności i dowodów osobistych

 
 
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90