Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Struktura urzędu

 
W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
 
 • Wójt Gminy Niemce
    • Zastępca Wójta Gminy Niemce
     • Referat ochrony środowiska i promocji zdrowia:
      • Kierownik referatu ochrony środowiska i promocji zdrowia
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
       • Stanowisko pracy - pomoc administracyjna
     • Referat planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
      • Kierownik referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pomoc administracyjna
     • Referat inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych:
      • Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa
       • Stanowisko pracy - Pomoc administracyjna

    • Sekretarz
    • Stanowisko ds. obsługi rady gminy  
     • Referat organizacyjny:
      • Kierownik referatu organizacyjnego
       • Stanowisko pracy ds. promocji
       • Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
       • Stanowisko pracy ds. obsługi ochotniczych straży pożarnych
       • Stanowisko pracy - sekretarka/ pomoc administracyjna
       • Punkt Obsługi Klienta wieloosobowe stanowisko pracy ds. kancelaryjnych
       • Stanowisko pracy ds. organizacyjnych / kadrowych
       • Wieloosobowe stanowisko pracy - Kierowca
       • Stanowisko pracy - konserwator

    • Skarbnik Gminy Niemce
     • Referat Finansowy:
      • Zastępca skarbnika gminy
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
       • Stanowisko pracy ds. płac
     • Referat Podatków i Opłat:
      • Kierownik referatu podatków i opłat
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowych
       • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

    • Referat spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego:
     • Kierownik referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego
      • Zastępca kierownika referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego
      • Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

    • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyzacji

    • Stanowisko pracy ds. kontroli

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  • Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych

  • Inspektor Ochrony Danych
Powrót