Władze Gminy

Wójt Gminy Krzysztof Urbaś

Wójt Gminy Krzysztof Urbaś
 

Z-ca Wójta Henryk Smolarz

Z-ca Wójta Henryk Smolarz

 

 Sekretarz Iwona Pulińska

Sekretarz Iwona Pulińska

 

Skarbnik Aneta Chałupczak

Skarbnik Aneta Chałupczak
 
Powrót